Landelijk netwerk taal

19 augustus 2019

Netwerk van zo'n 1200 taalcoördinatoren, taalspecialisten en andere geïnteresseerden in taal in het basisonderwijs!

LNT-carrousel-1Het netwerk richt zich op en heeft belangstelling voor thema's uit de driehoek wetenschap, beleid en praktijk op het gebied van taalonderwijs op de basisschool. Het netwerk is:

  • een ontmoetingsplek voor mensen werkzaam of geïnteresseerd in het taalonderwijs op de basisschool: ervaringen uitwisselen, gebruik maken van elkaars deskundigheid.
  • een kennisplatform voor het delen van kennis en inzicht op het gebied van beleid, wetenschap en praktijk: gezamenlijk deskundigheid op te bouwen.
  • een aanspreekpunt dat adviezen of opinies kan verwoorden op het gebied van taal in het basisonderwijs: gezamenlijke standpunten formuleren.

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van taalbeleid op school speelt de taalcoördinator een cruciale rol. Daarom besteedt SLO aandacht aan vragen die bij taalcoördinatoren leven en aan actuele ontwikkelingen die relevant zijn voor het werk van een taalcoördinator. Voor taalspecialisten die werkzaam zijn als onderwijsadviseur in het basisonderwijs is er tijdens netwerkbijeenkomsten veel aandacht voor actuele ontwikkelingen in het taalonderwijs, die vervolgens gekoppeld worden aan het werk van een taalspecialist.

Komende activiteiten


Donderdag 26 september 2019 Gezamenlijke netwerkdag: lezen!

Donderdag 26 maart 2020 Netwerkdag voor taalcoördinatoren

Donderdag 16 april 2020 Netwerkdag voor taalspecialisten

Donderdag 24 september 2020 Gezamenlijke netwerkdag

Het LNT en Curriculum.nu

curriculumnu2In 2018 buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. De ervaringen en opbrengsten van het ontwikkelteam Nederlands kun je volgen op hun website.

Lidmaatschap van het Landelijk Netwerk Taal

Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van het Landelijk Netwerk voor Taal in het basisonderwijs, dan kun je gratis lid worden van het netwerk. Stuur dan een mail onder vermelding van het Landelijk Netwerk Taal naar LNT@slo.nl en vermeld daarin jouw gegevens, functie en werkplek.

Als lid van het Netwerk ontvang je regelmatig digitale nieuwsbrieven met relevante berichtgeving over taal in het basisonderwijs en word je uitgenodigd voor de landelijke netwerkdagen en andere brainstorm- en discussieavonden.

Daarnaast kun je je aanmelden voor Tijdschrift Taal. SLO maakt dit tijdschrift in samenwerking met LOPON2 en EDventure. Het tijdschrift is primair bedoeld voor onderwijsadviseurs en taalspecialisten van begeleidingsdiensten en opleiders taal van lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen, maar daarnaast ook interessant voor onderzoekers, taalcoöordinatoren, inspecteurs en uitgevers. Via uitgeverij Van Gorcum kun je een abonnement nemen op dit tijdschrift.

Verslagen van eerdere netwerkdagen

De netwerken bestaan beide al meerdere jaren. De verslagen van eerdere activiteiten zijn op deze pagina terug te vinden.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

Flyer van het Landelijk Netwerk Taal (pdf, 828 kB)

toon meer

Sector

Vrije trefwoorden