Vakportaal burgerschap

6 januari 2020

Deze pagina's gaan over burgerschapsonderwijs in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Je vindt hier informatie over de burgerschapsopdracht, het ontwikkelen van een schoolvisie, het bepalen van leerdoelen, het selecteren van aanpakken en het krijgen van inzicht in de ontwikkeling van uw leerlingen. Ook biedt de site voorbeelden van scholen, informatie over de maatschappelijke stage, filmpjes, agenda en nieuws.

Contactpersoon: Jeroen Bron

thema's

Thema_curriculum toetsing en verantwoording

burgerschap

Onderwijsaanbod voor Burgerschap algemeen

Thema_Burgerschap

democratie en participatie

Onderwijsaanbod voor democratie en participatie

Thema_Geschiedenis PO_SO

identiteit

Onderwijsaanbod voor identiteit en diversiteit

Thema_Probleemoplossen

persoonsvorming

Verkenning van de wijze waarop scholen invulling geven aan persoonsvorming