Alliantie

4 december 2019

De Alliantie Burgerschap is een landelijk samenwerkingsverband van scholen (basisonderwijs, vmbo, havo/vwo), kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen), organisaties uit de onderwijsinfrastructuur (o.a. pedagogische centra, SLO) en de Inspectie van het Onderwijs. De alliantie richt zich op bevordering van sociale en maatschappelijke competenties van leerlingen in het algemeen en  burgerschapscompetenties in het bijzonder.

De Alliantie  Burgerschap heeft bijna vier jaar onderzoek verricht en ontwikkelwerk uitgevoerd op en met een dertigtal scholen voor primair en voortgezet onderwijs. De volgende vragen hebben centraal gestaan: wat willen scholen jongeren aan burgerschap leren, welk beleid ontwikkelen ze daartoe, welke pedagogisch-didactische strategieën hanteren ze en wat is in de praktijk effectief gebleken.
 De resultaten zijn opgenomen in een boek 'Scholen voor burgerschap; naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs', uitgegeven bij Garant Uitgevers. Met de verschijning van dit boek is fase 1, ook wel 'Scholenpanels burgerschap' genoemd, van het project afgerond.

Eind 2014 is een tweede fase van de Alliantie burgerschap gestart. Circa vijftig scholen voor primair en voortgezet onderwijs gaan drie jaar lang participeren in onderzoek naar burgerschapscompetenties van leerlingen. Rond het onderzoek worden uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd voor deelnemende scholen. Op termijn worden resultaten gedeeld met een breder publiek.