Voorbeeldmaterialen

19 februari 2020

“Ik ben na mijn stage zelfs nog een paar keer terug geweest”. Wanneer leerlingen kennismaken met vrijwilligerswerk dat aansluit bij hun belevingswereld, raken ze vaak enthousiast. De maatschappelijke stage is bedoeld om jongeren een bijdrage te laten leveren aan de samenleving. Bijvoorbeeld als vrijwilliger bij een sportvereniging, kinderboerderij, verzorgingshuis of voedselbank. Misschien worden ze van onderstaande suggesties net zo enthousiast!

Maatschappelijke stage bij Amnesty, Amnesty International. Doelgroep: VO
Jongeren voeren actie voor mensenrechten. Op de website biedt Amnesty verschillende mogelijkheden/ acties met daarbij informatie en materialen.

Maatschappelijke stage bij Kinderhulp. Doelgroep: VO
Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk. Er worden suggesties gegeven voor acties zoals: meehelpen met de organisatie van de collecte, collecteren of spandoeken en posters ophangen in de buurt. Of bijvoorbeeld een sponsorloop, filmavond of flessenactie organiseren waarvan de opbrengst naar Kinderhulp gaat.

Maatschappelijke stage Warchild​. Doelgroep: VO
War Child helpt kinderen die in oorlog leven of in oorlog hebben geleefd en organiseert allerlei activiteiten. Kinderen maken samen muziek, dansen, tekenen, spelen toneel en sporten. Met de MaS kunnen leerlingen helpen door een leuke actie voor War Child te organiseren.

Maatschappelijke stage de Zonnebloem. Doelgroep: VO
De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie die mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke dag wil bezorgen. Dit gebeurt door het leggen van contacten, brengen van gezelligheid, organiseren van activiteiten en vakanties.

Voortzetting MaS na 2015, Maatschappelijke stages Zuid Oost Gelderland, 2014. Doelgroep: VO
Handreiking voor scholen. Bevat handvatten voor de doorstart van maatschappelijke stage.