Voorbeeldmaterialen

7 januari 2020

Hoe vergroot je de betrokkenheid van je leerlingen bij hetgeen op school en in de maatschappij gebeurt? Worden ze wel écht gehoord en serieus genomen? Kijk voor uitgewerkte ideeën en tools eens bij onderstaande suggesties.

Goed van startBazalt, 2018. Doelgroep: PO 1-8
Herziene versie. ​Regels opstellen én handhaven, samen met je groep. Een aanpak voor groep 5-8. Met tips voor toepassing in groep 1-4.
Het boek geeft aanwijzingen voor specifieke activiteiten en doelgericht leraargedrag. Het biedt vijf coöperatieve klassenvergaderingen die in verschillende fasen zijn in te zetten. Gratis download van eerste klassenvergadering.

Handboek Jeugdparticipatie, Kindercorrespondent, 2019. Doelgroep: PO, VO
Ondertitel: Kinderen worden geen mensen, ze zijn het al. Hoe betrek je kinderen op een goede manier bij alles wat er in hun leven gebeurt? Thuis, op school en in de politiek. Jonge en oude deskundigen delen ter inspiratie hun tips en ervaringen. Op de website staan ook links naar filmpjes en links uit het boek.

​​Meepraten over burgerschap op school,
Toolbox leerlingparticipatie voor het voortgezet onderwijsSLO, Diversion, 2015. Doelgroep: PO
Na een algemene inleiding over burgerschapsonderwijs en leerlingparticipatie biedt deze publicatie een toolbox met de volgende acht uitgewerkte en in de praktijk bewezen tools voor leerlingconsultatie/-participatie:
Inspect this, The reporters, Pitchwedstrijd, Trendmeting, Particpatietour, Quick consult, Photo flashback report en Babbelbox.

SchoolgebouwdLAKS, 2019. Doelgroep: VO 1-4
Spel om op een speelse manier te oefenen in het vormen en onderbouwen van een mening. Tegelijkertijd leren leerlingen over medezeggenschap en de MR bij hen op school. Het spel bestaat naast een website uit een kaartspel (met handleiding) dat noodzakelijk is om het spel te kunnen spelen.

Student Voice​Instrument voor Student Voice/Tool on Student Voice, SLO, Ontwikkeld in het kader van het Europees samenwerkingsproject (Erasmus & Bridge), 2018. Doelgroep: PO
Door SLO zijn vier tools voor leerlingparticipatie ontwikkeld, bedoeld om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten. Leerkrachten primair onderwijs kunnen deze tools gebruiken als handvatten bij het actief betrekken van leerlingen bij besluitvorming over hun eigen onderwijs.
De vier tools zijn zowel in het Nederlands als in het Engels verkrijgbaar.
De Nederlandse versie:

De Engelse versie:

Laagdrempelige vormen van participatie in klassen en reguliere lessen geeft leerlingen inspraak bij het bepalen van de inhoud van de lessen. Het vierstappenplan kan daarbij behulpzaam zijn.