Voorbeeldmaterialen

4 december 2019

De basisschool als oefenplaats voor burgerschap, een leerlijn debatteren, SLO, 2010. Doelgroep: PO 1-8
Deze leerlijn is er op gericht leerkrachten in het basisonderwijs te ondersteunen bij het organiseren en ontwikkelen van het leren debatteren. Aan de orde komen onder andere de belangrijkste bouwstenen voor debatteren in het onderwijs, de leerdoelen die daarbij gesteld kunnen worden en de rol van de leerkracht.
Bijbehorend lesmateriaal is te bestellen op: www.leerlijndebatteren.nl.

Debat in burgerschap, handreiking voor het toepassen van debatvormen in het vmbo, SLO, 2013. Doelgroep: VMBO 1-4
Deze publicatie is het resultaat van een project waarin vijf vmbo scholen samen met SLO hebben verkend hoe debatteren als didactische werkvorm kan worden ingezet in het vmbo. Er wordt een relatie gelegd tussen debatteren en actief democratisch burgerschap. Naast een onderwijskundige en theoretische uiteenzetting is een set van praktische handreikingen, lesvoorbeelden en instrumenten beschikbaar.

Debatteren met groep 7/8 op de basisschoolStichting Nederlands Debat Instituut, 2013. Doelgroep: PO 7-8
Deze handreiking voor leerkrachten primair onderwijs biedt achtergronden (didactische keuzes, aansluiting bij de kerndoelen); de basis (wat is debatteren?, waarom debatteren?) en verschillende debatvormen; tips en extra materiaal.

Debatteren in het vmboSLO, 2013. Doelgroep: VMBO 1-4
Voorbeeldlesmateriaal voor het toepassen van debatvormen in de onder- en bovenbouw van het vmbo. Alle onderdelen zijn gratis te downloaden. SLO heeft deze lesvoorbeelden en instrumenten ontwikkeld vanuit de publicatie Debat in burgerschap.

Debatteren op het vmboStichting Nederlands Debat Instituut, 2015. Doelgroep: VMBO 1-4
Deze handreiking voor docenten vmbo biedt achtergronden (didactische keuzes, aansluiting bij de kerndoelen); de basis (wat is debatteren?, waarom debatteren?, en verschillende debatvormen) tips en extra materiaal.

Debatteren voor bovenbouw havo/vwoStichting Nederlands Debat Instituut, 2015. Doelgroep: VMBO 1-4
Deze handreiking voor docenten vmbo biedt achtergronden (didactische keuzes, aansluiting bij de kerndoelen); de basis (wat is debatteren?, waarom debatteren?, en verschillende debatvormen) tips en extra materiaal.

Discussiëren kun je leren (DKJL)Stichting Discussiëren Kun Je Leren, 2013. Doelgroep: H 4-5, V 4-6
Deze handreiking is bedoeld voor docenten bovenbouw havo/vwo en gaat in op achtergronden (wat is debatteren, debatteren in het onderwijs); de basis (parlementair debatteren, presentatie en structuur) en de jurymethode.