Vakportaal digitale geletterdheid

6 januari 2020

​​​​​​​In het huidige curriculum is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Als er al aandacht voor is, dan is deze versnipperd en weinig samenhangend. In het onderwijs van de toekomst krijgen digitale vaardigheden een prominentere plaats. Samen met scholen ontwikkelt SLO een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid waarin aandacht wordt besteed aan mediawijsheid, informatievaardigheden, computational thinking en ICT-basisvaardigheden. Voor elk van de digitale vaardigheden zijn voorbeelden van leerdoelen gemaakt, leerlijnen ontwikkeld en passende leermiddelen gezocht. Op deze plek houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Contactpersoon: Allard Strijker

de vier digitale vaardigheden

Digitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking.

schooleigen curriculum (blog)

uitgelichte thema's

21e eeuwse

21e-eeuwse vaardigheden

Wat zijn de 21e-eeuwse vaardigheden en hoe kun je die als leraar een plek geven in je onderwijsaanbod?

Thema_Formatief evalueren

formatief evalueren

Je toetsbeleid en toetsen (weer) in dienst van het leren stellen, dat wil elke leraar en schoolleider wel. Formatief evalueren staat daarom volop in de schijnwerpers.

duidingen