Je leerlingen een stem geven in het leerplan is mogelijk

18 december 2019
contact: Jeroen Bron

Keuzes van leerlingen in het leren worden steeds belangrijker. Maar echt participeren- meepraten en meebeslissen zoals leerlingen dat nu en later gaan doen als lid van de maatschappij- gaat een stap verder. Hoe oefen je dat op school?

Laagdrempelige vormen van participatie in klassen en reguliere lessen geeft leerlingen inspraak bij het bepalen van de inhoud van de lessen. Aan de hand van het vierstappenplan (pdf, 2.2 MB) kun je op een andere manier met leerlingparticipatie aan de slag. De stappen baseren zich op de curriculumonderhandelingsmethodiek.

Meer instrumenten

SLO ontwikkelde meer tools om de leerlingparticipatie te vergroten. Zoals de 'Inspraakladder' of de 'Fiets van Jansen'. Via Burgerschap in de school download je ze allemaal.