Informatiedag rekenen-wiskunde voor onderwijsadviseurs


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht
Omschrijving

De afgelopen jaren hebben we bij SLO aan een aantal reken-wiskundeprojecten gewerkt, waaronder 'Formatief evalueren in het reken-wiskundeonderwijs', 'Probleemoplossen' en 'Sterke rekenaars'. De projecten hebben informatie en inzichten opgeleverd en daarnaast praktische producten en handvatten. In het najaar van 2018 hebben we in opdracht van het ministerie van OCW masterclasses ontwikkeld en verzorgd voor rekencoördinatoren, zodat zij met deze thema's in hun klas en met het team in hun school aan de slag kunnen. We delen graag onze opgedane inzichten, kennis en producten met onderwijsadviseurs rekenen-wiskunde, zodat zij deze kunnen gebruiken in hun praktijk.

We bieden onderwijsadviseurs een studiedag waarop we ingaan op de drie bovengenoemde thema's. We bespreken achtergrondinformatie, ervaringen uit het veld en ontwikkelde producten en bespreken ook met elkaar, op welke manier de inhouden in de begeleiding, de klas en in de school een plek kunnen krijgen.

Kosten

€ 50

Meer informatie

Lucy Besseler, l.besseler@slo.nl

Aanmelden