Meepraten over overladenheid in de nieuwe examenprogramma's biologie havo en vwo


Datum
Plaats in agenda
Tijd
16:00 tot
Locatie
SLO Utrecht, Aïdadreef 4, Utrecht
Doelgroep

leraren

Omschrijving

In 2017 heeft SLO onderzocht in hoeverre de doelen van de vernieuwingscommissies uit de verf zijn gekomen. Opvallend punt is dat veel leraren de programma’s overladen vinden. Ook staat de tijd voor het schoolexamen vaak onder druk. Voor de vernieuwingscommissies waren dat juist belangrijke thema’s: minder overladenheid, meer ruimte voor eigen keuzes in het schoolexamen. SLO gaat onderzoeken waar de knelpunten zitten. Daarvoor zullen we de eerste en de herziene uitgaven van de nieuwe methodes analyseren.

Over de overladenheid gaan we met leraren in gesprek over hun ervaringen. We zoeken nog biologieleraren die mee willen praten.

Verslagen van de evaluatie kun je downloaden van www.slo.nl/curriculumevaluatie.

Voor eten wordt gezorgd. Deelnemers krijgen een vergoeding van 75 euro plus reiskosten.

Kosten

75 euro plus reiskosten

Aanmelden

Evelien Veltman: e.veltman@slo.nl