Doelen en voorbeelden beschrijven bij 21e-eeuwse vaardigheden


Datum
Plaats in agenda
Tijd
16:00 tot
Locatie
SLO, Aidadreef 4, Utrecht (vierde verdieping)
Doelgroep

Docenten vmbo en havo/vwo

Omschrijving

Werk jij met 21e-eeuwse vaardigheden op jouw school, of heb je concrete plannen om dit te gaan doen? Dan vragen we je hulp bij het formuleren van doelen en voorbeelden. In januari 2019 is er een herziene uitwerking van de 21e-eeuwse vaardigheden beschikbaar gekomen. Deze vaardigheden zijn uitgewerkt in vier fasen: drie voor primair onderwijs en één voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Op dit moment werkt SLO aan het uitwerken van de doelen voor vmbo en havo/vwo bovenbouw voor de vaardigheden communiceren, samenwerken, sociaal culturele vaardigheden, zelfregulering, kritisch denken, probleemoplossend denken en handelen en creatief denken en handelen. Om de verschillen tussen de niveaus inzichtelijk te maken, worden bij deze doelen ook voorbeelden gegeven.

Om de bovenbouwdoelen en -voorbeelden geschikt te maken voor scholen, willen we deze zoveel mogelijk samen met scholen uitwerken. Daarom organiseren wij een werksessie, waarin we in groepjes docenten aan de slag zullen gaan met het aanscherpen van de doelen, en het uitwerken van voorbeelden bij deze doelen. Dit kunnen voorbeelden zijn die in de praktijk – op jouw school – worden toegepast, maar ook nieuwe voorbeelden.

Kosten

Voor het bijwonen van deze bijeenkomst en voor de voorbereiding ervan is vacatiegeld beschikbaar van €350,-. (Daarbovenop worden ook de reiskosten vergoed.) In ruil hiervoor vragen wij een eenmalige voorbereiding, waarbij je de concept-uitwerkingen van fase 5 van feedback voorziet. Het heeft de voorkeur dat je als docent werkt, of hebt gewerkt, met 21e-eeuwse vaardigheden, of dat jouw school hiervoor concrete plannen heeft.

Meer informatie

Heb je vragen over de werksessie? Stuur dan een e-mail naar Roeland Harms. Als je niet bij de werksessie aanwezig kunt zijn, maar wel graag meedenkt, stuur dan ook een mail. We overleggen dan even op welke manier je de feedback kunt aanleveren.

Aanmelden

Aanmelden voor deze werksessie kan door een e-mail te sturen naar Lammie Stoffers. Geef daarbij je naam en de school door waar je werkzaam bent. Daarnaast lezen wij graag of en hoe op jouw school gewerkt wordt met 21e-eeuwse vaardigheden.

Bijzonderheden

SLO zorgt voor een maaltijd. Dieetwensen kun je doorgeven aan Lammie Stoffers.