Lees de nieuwe magazines SLO Context po en vo

19 september 2019

Boordevolle artikelen uit de praktijk lees je in de nieuwe magazines van SLO Context voor het primair- en voortgezet onderwijs.

Met in het po-nummer artikelen over een jaar lang feedback geven aan Curriculum.nu, spelenderwijs werken aan taalontwikkeling, stimulerend signaleren op OBS Het Atelier in Diemen, voorbeeldlessen naar aanleiding van het het peilingsonderzoek mondelinge taalvaardigheid en nog veel meer.

In het vo-nummer lees je ook over een jaar lang feedback geven aan Curriculum.nu, maar ook over onder andere de verbinding tussen kunst- en bètavakken, meer halen uit schrijfopdrachten en een training formatief toetsen voor docenten.

Download de SLO Context voor po en vo.