Engels in het basisonderwijs. Vakdossier


23 januari 2019
contact: Patricia Rose

Dit vakdossier is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die Engels geven. Het bevat een beschrijving van de stand van zaken van Engels in het basisonderwijs. Aan de orde komen:

  • beleidsontwikkelingen;
  • de lespraktijk in scholen;
  • de opleiding en toerusting van leerkrachten,
  • de tendens om eerder te starten met Engels;
  • de Nederlandse situatie in internationaal perspectief en
  • aanbevelingen om de kwaliteit van Engels in het basisonderwijs te verbeteren

Jaar van uitgave: 2011

Thijs, A., Trimbos, B., Tuin, D., Bodde, M., & De Graaff, R. (2011). Engels in het basisonderwijs. Vakdossier. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Vak

Vakspecifiek thema