Een taaldorp spreekt niet vanzelf


23 januari 2019
contact: Bas Trimbos

Dit rapport is bedoeld voor docenten MVT en schoolleiders. Het geeft een overzicht van de stand van zaken op het gebied van taaldorpen in Nederland. Een 'taaldorp' is een nagebootst buitenlands dorp, dat gebruikt wordt om spreekvaardigheid te toetsen door er communicatieve opdrachten in te laten uitvoeren. Het rapport gaat door middel van interviews met docenten, lerarenopleiders en taaldorppioniers in op de verschillende vormen van taaldorpen en behandelt de voor- en nadelen. De publicatie wordt afgesloten met een lijst concrete aanbevelingen, die betrekking hebben op de organisatie, de ‘bewoners’, de voorbereiding in de les, de opdrachten, het verloop en de beoordeling.


Jaar van uitgave: 2008

Nieuwenhoven, E. van, Corda, A., & Caspers, J. (2008). Een taaldorp spreekt niet vanzelf. Leiden: Expertisecentrum Moderne Vreemde Talen.


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema