Het ERK in het voortgezet onderwijs. Onderzoek naar ontwikkelingen, gebruik en behoeften


23 januari 2019

Deze publicatie doet verslag van een onderzoek naar het ERK in het voortgezet onderwijs, uitgevoerd in 2010 en 2011. Docenten, lerarenopleiders, schoolmanagers en uitgevers van lesmateriaal is gevraagd naar hun kennis over en ervaringen met het ERK. Het onderzoek geeft antwoord op de twee volgende vragen:

  • in hoeverre kennen de doelgroepen het ERK en onderkennen ze de potentiële waarde ervan voor het talenonderwijs en hun eigen werkpraktijk;
  • welke maatregelen helpen de onderscheiden doelgroepen om het ERK meer/beter in hun onderwijs- en werkpraktijk te gebruiken?

Er blijkt vooral behoefte te zijn aan nascholing en ondersteuning bij toetsing en beoordeling, goede materialen en schoolbrede invoering.


Jaar van uitgave: 2011

Graaff, R. de, Moonen, M., Corda, A., Stoutjesdijk, E., & Smit, B. (2011). Het ERK in het voortgezet onderwijs. Onderzoek naar ontwikkelingen, gebruik en behoeften. Utrecht: Universiteit Utrecht.


toon meer

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden