Leren lezen in het Engels op de basisschool


23 januari 2019
contact: Patricia Rose

Dit artikel doet verslag van een studie naar het leren lezen in het Engels op de basisschool. Het is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die Engels geven, voor onderzoekers Engels op de basisschool, voor pabo-studenten en opleiders. De onderzoeksvragen luidden:

  • leren Nederlandse kinderen vanzelf lezen in het Engels?
  • welke strategieën gebruiken Nederlandse kinderen om onbekende woorden te lezen?
  • wat levert een vroege intensieve start met Engels op voor de technische leesvaardigheid?

Onderzocht zijn leerlingen die Engels kregen onderwezen in groep 7 en 8 en leerlingen die aan een vroegvreemdetalenonderwijsprogramma meededen. Het effect van een vroege intensieve start op technische leesvaardigheid lijkt positief. Kinderen uit groep 8 die vroeg onderwijs Engels hadden gehad, liepen in de toets Engels woordlezen een jaar vooruit op kinderen uit groep 8 in het regulier onderwijs. Uit de studie blijkt ook dat de kans groot is dat leerlingen met een zwakke leesvaardigheid in het Nederlands, ook een zwakke leesvaardigheid in het Engels zullen hebben.


Jaar van uitgave: 2012

Berkel, A. van. (2012). Leren lezen in het Engels op de basisschool. Levende Talen Tijdschrift, 13 (1), 16-25.


toon meer

Sector

Vak

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema