Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool? Effecten van vroeg vreemde talenonderwijs op de moedertaal en de leerprestaties in de vreemde taal: review van de onderzoeksliteratuur


23 januari 2019
contact: Patricia Rose

Het Expertisecentrum MVT heeft een review samengesteld van de wetenschappelijke literatuur over de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) op de leerprestaties in de vreemde taal en in de moedertaal. Doel van deze review is alle betrokkenen bij de invoering van Engels in het primair onderwijs een samenvatting te bieden van relevant onderzoek, met name gepubliceerd vanaf 1997. Onderzocht is het effect van achtereenvolgens:

  • het vroeg aanbieden van een vreemde taal in het basisonderwijs op de prestaties in de moedertaal;
  • het niveau in de vreemde taal van de leerkracht op het niveau in de vreemde taal van de leerlingen;
  • de hoeveelheid input in de vreemde taal op het niveau van de leerlingen in de vreemde taal;
  • de verdeling van de lessen over de tijd (periodisering) op het niveau in de vreemde taal van de leerlingen;
  • de leeftijd waarop met onderwijs in de vreemde taal wordt begonnen op het niveau in de vreemde taal van de leerlingen.

.


Jaar van uitgave: 2012

Corda, A., Phielix, C., & Krijnen, E. (2012). Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool? Effecten van vroeg vreemde talenonderwijs op de moedertaal en de leerprestaties in de vreemde taal: review van de onderzoeksliteratuur. Leiden: Expertisecentrum MVT, ICLON.


toon meer

Sector

Vak

Vakspecifiek thema