Assessment of young learner literacy linked to the Common European Framework of Reference for Languages


23 januari 2019
contact: Patricia Rose

Basisschoolleerkrachten moeten steeds vaker de geletterdheid vaststellen van kinderen in een andere taal dan hun moedertaal. Deze publicatie is voortgekomen uit een onderzoek naar toetsing van schrijfvaardigheid van jonge leerders in een vreemde of tweede taal, gekoppeld aan de ERK-niveaus. Ze bevat tips en adviezen voor leerkrachten in het basisonderwijs om hun leerlingen aan het schrijven te krijgen, de schrijfvaardigheid te toetsen en daarop feedback te geven, in relatie tot het ERK.


Jaar van uitgave: 2011

Hasselgreen, A., Kaledaite, V., Martín, N.M., & Pizorn, K. (2011). Assessment of young learner literacy linked to the Common European Framework of Reference for Languages. Strasbourg: Council of Europe Publishing.


toon meer

Sector

Vak

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden