Tweetalig onderwijs: vormgeving en prestaties


23 januari 2019
Deze publicatie is bedoeld voor docenten tto, schoolleiders en lerarenopleiders. Het is het verslag van een onderzoek met twee vragen:
  • Wat is de unieke samenstelling van onderwijskenmerken, populatiekenmerken en leerprocessen, die de meerwaarde van tto ten opzichte van het reguliere vreemdetalenonderwijs bepaalt?
  • Hoe verloopt het proces van taalverwerving in het Engels binnen tto in vergelijking tot taalleerprocessen in het reguliere onderwijs?
Voor de beantwoording van deze vragen zijn de taalvaardigheid van de leerlingen, het verloop van het taalverwervingsproces en de didactische handelingen van docenten onderzocht. Belangrijke conclusies zijn dat tto-leerlingen taal anders leren dan reguliere leerlingen en dat tto-leerlingen uiteindelijk een voorsprong krijgen en behouden op reguliere leerlingen die niet meer in te halen is. Wel wordt de leerwinst voor tto-leerlingen na verloop van tijd kleiner.

Jaar van uitgave: 2010

Verspoor, M.H., Schuitemaker-King, J., Rein, E.M.J. van, Bot, K. de, & Edelenbos, P. (2010). Tweetalig onderwijs: vormgeving en prestaties. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.


toon meer

Vak

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema