Engels voor kleuters. Een eerste verkenning naar de vormgeving van vroeg vreemdetalenonderwijs in Nederland


23 januari 2019
contact: Patricia Rose

De verkenning waarover dit artikel gaat, is uitgevoerd in het kader van het Foreign Languages in Primary school Project (FLiPP). De verkenning is van belang voor leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs en voor onderzoekers vreemdetalenonderwijs. Het artikel stelt dat volgens cijfers van het Europees Platform steeds meer basisscholen in Nederland Engelse les aan kleuters geven. Uit een enquête onder Nederlandse basisscholen die vroegvreemdetalenonderwijs aanbieden, blijkt dat basisscholen door heel Nederland sterk verschillen in:

  • de door hen gebruikte lesmethodes,
  • het aantal minuten dat ze aan Engels besteden,
  • taalvaardigheid van de docent,
  • het inzetten van vak- of groepsleerkrachten,
  • schoolprofiel.

In het artikel bespreken de auteurs ook de resultaten van een onderzoek naar de Engelstalige receptieve woordenschat- en grammaticakennis van kleuters. Kleuters met één jaar vroeg Engels bleken significant beter te scoren dan kinderen zonder vroeg Engels.


Jaar van uitgave: 2012

Persson, L. (2012). Engels voor kleuters. Een eerste verkenning naar de vormgeving van vroeg vreemdetalenonderwijs in Nederland. Levende Talen Tijdschrift, 13 (2), 25-32.


toon meer

Sector

Vak

Vakspecifiek thema