Tule - Engels


23 januari 2019
contact: Patricia Rose

Deze website is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs. Op deze website zijn de kerndoelen voor Engels uitgewerkt voor verschillende varianten in activiteiten voor leerlingen en activiteiten voor leerkrachten. TULE staat voor het project Tussendoelen & Leerlijnen. Het geeft zicht op de manier waarop bij ieder kerndoel de inhouden (kennis en vaardigheden) en activiteiten (van kinderen en leraren) kunnen worden verkaveld over de groepen 1 tot en met 8. Dit maakt de doorgaande ontwikkeling van de inhoud van het onderwijsaanbod zichtbaar en hanteerbaar. De uitwerkingen in TULE laten zien hoe de inhoudsverkaveling eruit zou kunnen zien. De website geeft één beschrijving van de mogelijke verdeling van de kerndoelen in onderwijsinhouden over een aantal jaren.


Jaar van uitgave: 2008

SLO. (2008). Tule - Engels. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Vak

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema