Cognitive, social, and psychological dimensions of corrective feedback


23 januari 2019
contact: Bas Trimbos

Over de zinvolheid en effectiviteit van correctieve feedback wordt verschillend gedacht. Dit artikel doet verslag van een onderzoek naar de vraag in welke mate de manier waarop leraren mondeling correctieve feedback geven van invloed is op de motivatie en attitude van leerders van een vreemde taal. Hoe ervaren of beter gezegd reageren zij emotioneel op mondelinge feedback? Het artikel gaat eerst in op literatuur waarin stelling wordt genomen voor of tegen het geven van correctieve feedback. Het artikel suggereert dat leerders van een vreemde taal emotioneel verschillend reageren op mondelinge correctieve feedback van een docent. Het stelt dat er goede gronden zijn om aan te nemen dat angst het voordeel dat men van mondelinge feedback zou kunnen hebben negatief beïnvloedt. Het artikel waarschuwt dan ook voor negatieve effecten die mondelinge correctieve feedback op de attitude van leerders in klassituaties kan hebben.


Jaar van uitgave: 2010

Ellis, R. (2010). ‘Cognitive, social, and psychological dimensions of corrective feedback’ in R. Batstone (ed.). Sociocognitive Perspectives on Language Use and Language Learning. Oxford: Oxford University Press.


toon meer