Critical Analysis of CLIL: taking stock and looking forward


23 januari 2019

Er bestaan volgens de auteurs nogal wat onduidelijkheden rond CLIL als men het afzet tegen immersie-onderwijs. Op die onduidelijkheden gaan de auteurs in dit artikel in. CLIL wordt verschillend begrepen met betrekking tot onder meer de aandacht voor de doeltaal op zich, de doelen die men met CLIL beoogt en de pedagogische benadering van CLIL. Pogingen om CLIL te definiëren door het te onderscheiden van immersie-onderwijs zijn vaak misleidend . De auteurs roepen op tot een verheldering van de definitie van CLIL. Die verheldering is van cruciaal belang als CLIL zich systematisch verder moet ontwikkelen en verbeteren en als verwacht wordt dat degenen die volgens CLIL werken profiteren van de kennis en ervaring die er elders en in andere settingen mee is opgedaan.


Jaar van uitgave: 2013

Cenoz, J., Genesee, F., & Gorter, D. (2013). Critical Analysis of CLIL: taking stock and looking forward. Applied Linguistics.