Literary Framework for Teachers in Secondary Education


23 januari 2019

Deze website is bedoeld voor docenten literatuur en andere geïnteresseerden die betrokken zijn bij het literatuuronderwijs aan jongeren (12- tot 18-jarigen) in het voortgezet onderwijs in Europa. Het Literair Referentiekader, gebaseerd op onderzoek van Witte (2008), beschrijft de niveaus van literaire ontwikkeling binnen het voortgezet onderwijs. Het bestaat uit:

  • overzichten van niveaus van literaire competentie van leerlingen;
  • overzichten van de kenmerken van boeken die geschikt zijn voor bepaalde leesniveaus;
  • boekenlijsten gerangschikt op niveau;
  • overzichten van didactische interventies in de zone van de naaste ontwikkeling die de literaire ontwikkeling van leerlingen stimuleren.

Het Literair Referentiekader is gebaseerd op onderzoek naar de shared pedagogical content knowledge van 4700 docenten in de zes landen die bij dit Europese project betrokken zijn: Duitsland, Finland, Nederland, Portugal, Roemenië en Tsjechië. De beschrijvingen van leesniveaus en boekkenmerken sluiten nauw aan bij die van Lezen voor de lijst. Er zijn twee belangrijke aanvullingen:

  • internationale en nationale boekenlijsten die naar niveau zijn ingedeeld;
  • voor elk niveau didactische suggesties voor de docent.De projectgroep LiFT-2. (z.j.). Geraadpleegd op 20 augustus 2014.