Framework of reference for intercultural communicative competence (ICC)


23 januari 2019

Het primaire doel van tweede en vreemdetaalverwerving is dat leerlingen leren communiceren met mensen met verschillende culturele achtergronden. Maar de focus bij het leren van een vreemde taal ligt vaak nog, voor een groot deel, op de ontwikkeling van grammaticale en lexicale competentie. Dit is onvoldoende om met non-native sprekers van een vreemde taal te socialiseren, in die taal te onderhandelen of vrienden te maken. Wat nodig is, is meer aandacht voor de culturele dimensie. Maar wat is precies deze culturele dimensie? Hoe kunnen we interculturele competentie definiëren en ontwikkelen? Wat zijn de materialen die het beste helpen de interculturele competentie in lerarenopleidingen en bij leraren te ontwikkelen? En hoe is na te gaan of cursussen of workshops op dit gebied het gewenste resultaat laten zien? Deze handleiding geeft met praktische ideeën en voorbeelden antwoorden op deze vragen en hoe je het trainen van interculturele communicatie kunt integreren in de opleiding. Het grootste deel van de materialen kan worden gevonden op een begeleidende cd-rom.


European Centre for Modern Languages, & ICCinTE projectgroep. (z.j.). Framework of reference for intercultural communicative competence (ICC). Geraadpleegd op 21 augustus 2014.