Developing and assessing intercultural communicative competence - A guide for language teachers and teacher educators


23 januari 2019

Deze publicatie wil lerarenopleiders en leraren vreemde talen helpen de focus te verschuiven van taalvaardigheid naar interculturele communicatieve competentie door het trainen van interculturele communicatie in de vreemdetalenles en lerarenopleiding systematischer aan de orde te laten komen. De publicatie:

  • definieert de belangrijkste termen die bij interculturele communicatie gebruikt worden,
  • gaat in op het plannen en ontwerpen van cursussen en workshops interculturele communicatie,
  • op materialen, methoden en trainingen om interculturele communicatie meer aandacht te geven en
  • op het beoordelen van interculturele communicatieve competentie.

Op een begeleidende cd-rom staat allerlei materiaal waarmee verder vorm en inhoud (ook via literatuur, films en muziek) aan interculturele communicatieve competentie gegeven kan worden. Alle materialen in de publicatie zijn voortgekomen uit onderzoek dat de auteurs gedaan hebben en uit ervaringen die zij hebben opgedaan tijdens trainingen in 12 Europese landen.


Jaar van uitgave: 2008

Lazar, I., Huber-Kriegler, M., Lussier, D., Matei, G., & Peck, C. (2008). Developing and assessing intercultural communicative competence - A guide for language teachers and teacher educators. Strasbourg/Graz: Council of Europe/ECML.