Chinees – meer dan taal alleen! Het onderdeel cultuur bij Chinese Taal en Cultuur


23 januari 2019

Bij het nieuwe vak Chinese Taal en Cultuur ontbreekt een curriculum voor het domein cultuur, terwijl juist bij dit vak, waar sprake is van een geheel andere cultuur dan de westerse, cultuur een belangrijk element zou moeten zijn bij taalverwerving. Om te komen tot een zinvolle en evenwichtige invulling van dit domein hielden de auteurs interviews met docenten en Chinadeskundigen, die ze analyseerden met behulp van literatuur. Op grond hiervan doen ze een voorstel voor een leidraad voor een curriculum van het domein cultuur, ter versterking van het vak Chinees.


Jaar van uitgave: 2013

Tates, G., & Zoetelief, J. (2013). Chinees – meer dan taal alleen! Het onderdeel cultuur bij Chinese Taal en Cultuur. Levende Talen Tijdschrift, 14 (2), 20-30.