Approaches and Methods in Language Teaching. 3d edition


23 januari 2019
contact: Bas Trimbos

Dit is de derde en uitgebreide herziening van Approaches and Methods in Language Teaching. Net als in voorgaande edities passeren zowel grote als alternatieve benaderingen en methodes de revue. Het gedeelte over huidige communicatieve benaderingen is bijgewerkt met nieuw materiaal voor CLIL,tekst- en genregebaseerd onderwijs. Het boek probeert niet alleen de aannames achter deze benaderingen te verhelderen, en hun overeenkomsten en verschillen, maar tevens leraren te helpen hun eigen opvattingen en handelen kritisch onder de loep te nemen. Het boek besteedt ook aandacht aan recentere ontwikkelingen in het taalonderwijs, zoals initiatieven die sterk sturen op resultaat of product.


Jaar van uitgave: 2014
ISBN: 9781107675964

Richards, J.C., & Rodgers, T.S. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching. 3d edition. New York: Cambridge University Press.