The shaky ground beneath the CEFR: quantitative and qualitative dimensions of language proficiency


23 januari 2019

In dit artikel plaatst Jan Hulstijn, hoogleraar Tweede Taalverwerving aan de Universiteit van Amsterdam, enkele kanttekeningen bij de geschiktheid van het ERK voor het toetsen en beoordelen van taalbeheersing. Het artikel constateert dat het ERK gebaseerd is op de perceptie van beoordelaars/docenten over de rangschikking van taalgedrag en niet op een taalverwervingstheorie. In Europa is het ERK echter voornamelijk ingezet in een voorschrijvend perspectief en gebruikt als basis voor summatieve toetsing, waarvoor het referentiekader echter een te zwak taalkundig fundament biedt. Hulstijn pleit voor nader praktijkonderzoek, gebaseerd op corpora, naar een taalverwervingstheorie (door Hulstijn core language proficiency genoemd) die kennis van vaardigheid onderscheidt. Het toetsen van kennis zou een voorspellende waarde hebben voor het vaardigheidsniveau waarop de taalleerder in de vreemde taal kan presteren.


Jaar van uitgave: 2007

Hulstijn, J.H. (2007). The shaky ground beneath the CEFR: quantitative and qualitative dimensions of language proficiency. The Modern Language Journal 91 (4), 663-667.


toon meer