Embedding formative assessment


23 januari 2019
contact: Bas Trimbos

Wat is formatieve evaluatie? Op deze vraag gaat Dylan Wiliam op praktische wijze in dit boek in. Hij presenteert een benadering waarin hij vijf componenten onderscheidt (strategieën) die hij voorwaardelijk beschouwt voor succesvolle toepassing van ´formatieve evaluatie´. Elk van de strategieën wordt geïllustreerd met talrijke praktische technieken voor verschillende vakken. Bij formatieve evaluatie gaat het erom bewijsmateriaal te verzamelen om het vervolgonderwijs vorm te geven. Zowel docent, leerling als medeleerling hebben hierbij een actieve rol. Mits juist toegepast, helpt formatieve evaluatie de kwaliteit van onderwijzen en leren verbeteren en de onderwijsprestaties verhogen. Het ultieme doel van ´formatieve evaluatie´ is dat leerlingen eigenaar worden van hun eigen leren.Jaar van uitgave: 2015

Wiliam, D. & Leahy,S. (2015). Embedding formative assessment: Practical techniques for k-12 classrooms. West Palm Beach, FL: Learning Sciences International.


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema