Voorbeeldmatige uitwerking leerlijn literatuuronderwijs MVT


23 januari 2019

De website ?Leerplan in Beeld helpt onderwijsgevenden in primair en voortgezet onderwijs hun eigen onderwijsprogramma te checken en te ontwerpen. Voor de havo/vwo-bovenbouw zijn er leerlijnen en exameneenheden in opgenomen, SE- en CE-onderdelen en een beschrijving van de samenhang tussen vakken.


Jaar van uitgave: 2017

toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema