Vroeg of laat Engels in het basisonderwijs. Wat levert het op?


23 januari 2019
contact: Bas Trimbos

Rick de Graaff onderzocht de taalvaardigheid Engels in groep 8 van basisscholen met vroeg vreemdetalenonderwijs vanaf groep 1, in vergelijking met scholen met een regulier programma Engels in het Basisonderwijs vanaf groep 7. Getoetst is of vroege starters beter luisteren, lezen, schrijven, spellen en spreken dan late starters. Het onderzoek laat zien dat vroege starters gemiddeld beter presteren dan late starters, maar ook dat de verschillen klein zijn, en de overlap tussen beide groepen groot. Cito-scores, taalattitude en buitenschools taalcontact blijken een sterke voorspellende waarde te hebben voor de resultaten op de Engelse taalvaardigheidstoetsen bij zowel de vroege als de late starters.


Jaar van uitgave: 2015

de Graaff, H.C.J. (2015). Vroeg of laat Engels in het basisonderwijs: wat levert het op? Levende Talen Tijdschrift, 16 (2), (pp. 3-15) (13 p.).


toon meer

Sector

Vak

Vakspecifiek thema