Heeft vroeg vreemdetalenonderwijs een negatief effect op de Nederlandse taalontwikkeling van kinderen?


23 januari 2019
contact: Bas Trimbos

Steeds meer basisscholen in Nederland starten met Engels in groep 1 en 2. Op school kunnen kinderen dan al op jonge leeftijd hun vaardigheid in een vreemde taal ontwikkelen. Tegelijkertijd kleven er mogelijk ook nadelen aan deze vorm van vroeg vreemdetaalonderwijs (VVTO). Wat is bijvoorbeeld het effect van VVTO op de Nederlandse taalontwikkeling van de leerlingen? Het artikel van Kees de Bot en Sieneke Goorhuis laat zien dat het vroeg aanbieden van het Engels niet ten koste gaat van de ontwikkeling van het Nederlands, zowel bij Nederlandstalige leerlingen als leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond. Omdat sprake is van een kleinschalig onderzoek waaraan slechts twee basisscholen deelnamen, geven de auteurs suggesties voor uitbreiding van het onderzoek.


toon meer

Sector

Vak

Vakspecifiek thema