Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs


23 januari 2019
contact: Patricia Rose

Sinds 1 januari 2016 mogen basisscholen maximaal 15% van de onderwijstijd in het Engels, Frans of Duits geven. Dat komt neer op 3,5 uur per week. Naar schatting bieden1400 basisscholen kinderen vanaf groep 1 een deel van het onderwijs in een andere taal dan Nederlands aan. Tien jaar geleden waren dat er nog geen 200.


Jaar van uitgave: 2017

KBA Nijmegen/Expertisecentrum Nederlands (2017). Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs. Nijmegen: KBA Nijmegen / Expertsiecentrum Nederlands


toon meer

Sector

Vakspecifiek thema