Doeltaal Leertaal - Een didactiek en een professionalingstraject


23 januari 2019

Dit artikel rapporteert over het eerste deel van een didactisch ontwerponderzoek betreffende doeltaalgebruik in mvt-lessen in het voortgezet onderwijs. Het Duurzaam Doeltaal-project tracht doeltaalgebruik en de effecten daarvan concreet te maken. Het geeft een samenvatting van de theoretische basis die nodig is om een doeltaaldidactiek op te stellen en beschrijft de ontwikkeling die de docenten doormaakten tijdens een intensief scholingstraject.

Twee vragen staan centraal:

- Is er, binnen het reguliere mvt-onderwijs, een verband tussen verantwoord doeltaalgebruik van de docent en prestaties/motivatie van leerlingen?

- Kunnen mvt-docenten zich verantwoord doeltaalgebruik eigen maken via de beproefde teacher education-methodiek en wordt de aangeleerde methode duurzaam toegepast?

Daarbij hoort ook de vraag naar welke talige, didactische en pedagogische kenmerken horen bij verantwoord doeltaalgebruik.


Jaar van uitgave: 2016
ISBN: 1566-2713

Dönszelmann, S., Kaal, A., Beishuizen, J. & De Graaff, R. (2016). Doeltaal Leertaal. Een didactiek en een professionaliseringstraject. Levende Talen Tijdschrift 17-3: 35-45.


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema