Evaluatie vernieuwde Beroepsgerichte programma's vmbo


23 januari 2019

Dit rapport beschrijft de resultaten van de eerste tussentijdse evaluatie van de invoering van de vernieuwde beroepsgerichte programma's in het vmbo. Op basis van ruim 300 ingevulde vragenlijsten en interviews met zowel docenten als leerlingen op 11 verschillende scholen, wordt beschreven hoe de invoering vordert, wat goed gaat en welke knelpunten er zijn.

Na een pilot werken vanaf schooljaar 2017-2018 alle vmbo-scholen met het nieuwe examenprogramma. De drie belangrijkste pijlers van de vernieuwing betreffen: vernieuwing van het beroepsgerichte curriculum, versterking van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) in alle leerwegen van het vmbo, en het verbeteren van de aansluiting tussen vmbo en mbo. De invoering wordt op verzoek van het ministerie van OCW door SLO gemonitord en geëvalueerd tot en met 2019.


Jaar van uitgave: 2018

Heijnen, M., Haandrikman, M., Folmer, E & Pennewaard, L. (2018). Evaluatie vernieuwde Beroepsgerichte programma's vmbo, resultaten docentvragenlijst en schoolbezoeken leerjaar 3 - 2016/17 Enschede: SLO


toon meer