Evaluatie van de vernieuwing van het vmbo


27 november 2019

Op deze webpagina kun je de laatste stand van zaken bekijken ten aanzien van het onderzoek naar de nieuwe beroepsgerichte programma's door een consortium waarbij diverse partijen zijn betrokken. Het onderzoek beoogt de vernieuwing van het vmbo te monitoren en te evalueren in hoeverre de doelstellingen van deze vernieuwing worden bereikt. Het kan leiden tot adviezen over de aanpak van de vernieuwing voor het beleid en de onderwijspraktijk. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium waarbij de volgende partijen zijn betrokken: ResearchNed, ecbo, SEO Economisch Onderzoek, ROA, KPC Groep en Bureau Turf. Het onderzoek is gestart in 2016 en loopt tot 2022.


NRO. Evaluatie van de vernieuwing van het vmbo. Bekeken op 2 maart 2018 van: https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/evaluatievernieuwingvmbo/.


toon meer