Beweegteams in het basisonderwijs


23 januari 2019

Deze brochure is bestemd voor scholen die ideeën op willen doen voor het plan van inzet van het beweegteam. Het bevat een beschrijving van vijf niet bestaande basisscholen die elk op een eigen wijze met een beweegteam werken. De beschrijvingen zijn gebaseerd op veel verschillende scholen en programma's van opleidingen. De beweegteams hebben verschillende samenstellingen, steeds combinaties van een vakleerkracht of een vakspecialist (pabo met leergang) met groepsleerkrachten, lobossers, sportbuurtwerkers, GGD-medewerkers, ouders en/of kinderen. Ieder beweegteam heeft andere doelstellingen en de samenstelling van het beweegteam en de activiteiten zijn hierop afgestemd. Enkele van deze doelstellingen zijn: Afstemming eigen curriculum met aanbod sportverenigingen; Sociale cohesie in de buurt; Leren bewegen in een trainingscontext en een wedstrijdcontext; Leren samenwerken bij het organiseren van beweegactiviteiten en het bevorderen van een gezonde leefstijl.


Jaar van uitgave: 2009

Berkel, M. van, & Hazelebach, C. (2009). Beweegteams in het basisonderwijs. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden