Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via Pabo


23 januari 2019

Deze publicatie is bestemd voor beleidsmakers, lerarenopleiders, leraren in opleiding en schoolleiders. Deze publicatie is een getrouwe, verdere concretisering van het raamplan 'Vakbekwame leraar bewegingsonderwijs via Pabo' (SLO, 1999). De lezer/ontwerper van opleidingsonderwijs doet er dan ook verstandig aan (opnieuw) kennis te nemen van dat document. Het initiatief voor de ontwikkeling van een raamplan was reeds eerder door OCW genomen, omdat het sinds 1 augustus 2001 voor studenten aan pabo’s niet meer mogelijk is een bevoegdheid voor het geven van bewegingsonderwijs te verkrijgen zonder het volgen van deze leergang. Een en ander geldt voor de groepen 3 t/m 8 en is bedoeld om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs te verbeteren. In het algemene gedeelte worden de opzet, inhoud en werkwijze beschreven en verantwoord. Samen met het daarna volgende specifieke deel liggen er goede aangrijpingspunten voor de verschillende pabo’s om ook op dit onderdeel van hun opleidings- en nascholingstaak kwaliteit te bieden.


Jaar van uitgave: 2003

Berkel, M. van, Donkers, B., Einden, H. van den, & Hazelebach, C. (2003). Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via Pabo. Utrecht: Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs.


toon meer