LO2 toetsvoorbeelden van praktische opdrachten


23 januari 2019

Deze publicatie is bestemd voor docenten lichamelijke opvoeding, vakdocenten bewegingsonderwijs en curriculumontwikkelaars. Ze bevat de uitwerkingen van 28 toetsvoorbeelden van praktische opdrachten als ijkpunten voor het curriculum van het examenvak LO2 vmbo-gl/tl. Deze bundel is in de afgelopen twee jaren tot stand gekomen in nauwe samenwerking met 46 scholen van de vier regionale LO2-netwerken. Een aantal toetsvoorbeelden is aangereikt vanuit de dagelijkse schoolpraktijk. Andere zijn ontwikkeld door de ontwikkelgroep van vier netwerkcoördinatoren en vervolgens getoetst op bruikbaarheid.


Jaar van uitgave: 2013

Massink, M., Mossel, G. van, Swinkels, E. & Mossel, G. van, & Witsiers, D. (2013). LO2 toetsvoorbeelden van praktische opdrachten. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema