Beleves - Leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs


23 januari 2019

Dit digitale leerlingvolgsysteem is bestemd voor (vak)docenten in het basisonderwijs. Dit digitale leerlingvolgsysteem voor het basisonderwijs is gebaseerd op de twaalf leerlijnen die worden genoemd in de kerndoelen. Het volgsysteem is gebaseerd op de uitwerking van de deze twaalf leerlijnen en tussendoelen in het Basisdocument Bewegingsonderwijs. Door gericht te kijken naar de vorderingen van leerlingen kan er gestructureerd en planmatig worden gewerkt aan de bewegingsontwikkeling van de kinderen. Beleves heeft vele toepassingsmogelijkheden: het geeft overzichten o.a. per leerling en per groep, het berekent gemiddelde scores en kan snel een overzicht leveren van de bewegingszwakke kinderen. Ook voor een check van de landelijke beweegnorm, waar de lessen bewegingsonderwijs een belangrijke bijdrage aan leveren, is het volgsysteem goed te gebruiken. Het leerlingvolgsysteem vraagt geen extra ‘toetstijd’, want het volgt de ontwikkeling tijdens de activiteiten die in de gewone gymles aan de orde komen.


Jaar van uitgave: 2005
ISBN: 90-72335-40-6

Consten, A., & Vuurst, J. van de. (2005). Beleves - Leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs. Zeist: Jan Luiting Fonds.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden