Kerndoelen Primair Onderwijs


23 januari 2019

Deze publicatie is bestemd voor beleidsmakers, curriculum- en materiaalontwikkelaars, schoolleiders, leerkrachten, vakdocenten bewegingsonderwijs en lerarenopleiders. De belangrijkste dingen die kinderen moeten leren om actief deel te nemen aan de samenleving zijn vastgelegd in de zogenaamde kerndoelen. De publicatie bevat de volgende onderdelen: Nederlands; Engels, Friese taal; rekenen/wiskunde; oriëntatie op jezelf en de wereld; bewegingsonderwijs; handelingssuggesties kerndoelenkaart. De kerndoelen voor het bewegingsonderwijs zijn te vinden op de pagina's 65-69.


Jaar van uitgave: 2006

Greven, J., & Letschert, J. (2006). Kerndoelen Primair Onderwijs. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden