Voorstel Kerndoelen vso


14 februari 2019

Deze publicatie (opdrachtgever: OCW) is bestemd voor beleidsmakers, curriculumontwikkelaars, docenten en schoolleiders van het voortgezet speciaal onderwijs. De kerndoelen zijn ontwikkeld bij de in te voeren uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs. Met kerndoelen die per uitstroomprofiel zijn geformuleerd, wordt geregeld aan welke eisen het globale onderwijsaanbod van het vso moet voldoen. Zij bieden het vso de inhoudelijke kaders bij de vormgeving van het onderwijs. De kerndoelen zijn afgestemd op de verschillende doelgroepen binnen elk uitstroomprofiel. Zij bieden daardoor ruimte voor onderwijskundig maatwerk. De kerndoelen zullen worden opgenomen in een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB). De kerndoelen voor het bewegingsonderwijs zijn te vinden op de pagina's 39-40; 63-65 en 86-87.


Jaar van uitgave: 2011

Projectgroep Passende kwalificaties - kerndoelen vso. (2011). Voorstel Kerndoelen vso. Enschede: SLO.