Inventarisatie leerlingvolgsystemen bewegingsonderwijs


23 januari 2019

Dit rapport is relevant voor beleidsmakers en curriculumontwikkelaars. Dit onderzoek is het vervolg van een onderzoek dat in 2011 door TNO is uitgevoerd en dat een overzicht gaf van beschikbare leerlingvolgsystemen waarmee leerlingen gevolgd kunnen worden op de thema's beweeggedrag, gewicht, talenontwikkeling en schooluitval. Uit diverse gesprekken met het werkveld en het Platform SBO bleek dat er een behoefte bestond om het onderzoek van TNO uit te breiden. Ten eerste om een overzicht te geven van de leerlingvolgsystemen die op het gebied van bewegingsonderwijs binnen het primair onderwijs bestaan. Ten tweede om inzicht te krijgen in de mate waarin deze leerlingvolgsystemen toepasbaar, geschikt en relevant zijn voor het po bewegingsonderwijs. In dit rapport worden de resultaten van dit aanvullende onderzoek beschreven.


Jaar van uitgave: 2012

Driessen Mareeuw, F.A. van den, Harting, L.J., Knaap, E.T.W. van der, & Stubbe, J.H. (2012). Inventarisatie leerlingvolgsystemen bewegingsonderwijs. Leiden: TNO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden