SportMpower onderzoeksrapport: onderzoek naar de effecten van de combinatie sport en workshops tegen schooluitval van Nederlandse jongeren


24 oktober 2019

Dit onderzoeksrapport is interessant voor beleidsmakers, docenten en vaksecties bewegingsonderwijs, schoolleiders en curriculumontwikkelaars. Het betreft de evaluatie van de interventie 'SportMpower'. De evaluatie vond plaats tussen januari 2011 en en juni 2012. De interventie SportMpower beoogt via sport en loopbaanactiviteiten de uitval van kwetsbare jongeren op school te voorkomen en deze jongeren te stimuleren een gezonde leefstijl aan te nemen. Een aantrekkelijk sportaanbod – bijvoorbeeld voetbal, kickboksen of breakdance – vormt voor jongeren de ‘trigger’ voor het volgen van loopbaantrainingen/workshops. Leerlingen die anders moeilijk te bereiken zijn, worden door middel van deze sportactiviteiten over de streep getrokken om bewuster aandacht te besteden aan school en hun persoonlijke toekomst. Het effectenonderzoek heeft zich met name gericht op het meten van onderdelen als fysieke gezondheid, zelfvertrouwen, leertaakgerichtheid, sociale relaties, motivatie voor school en schoolresultaten. Het gaat daarbij niet zozeer om te bepalen óf SportMpower werkt, maar vooral om een nadere beschrijving van wát werkt, voor welke doelgroepen en binnen welke context.


Jaar van uitgave: 2012

Noordman, W., Casteren, E. van, Collard, D., Steenbergen, B., & Hilhorst, J. (2012). SportMpower onderzoeksrapport: onderzoek naar de effecten van de combinatie sport en workshops tegen schooluitval van Nederlandse jongeren. Nijmegen: Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid.