DOiT programma


24 oktober 2019

Dit lesprogramma stimuleert een gezonde leefstijl onder jongeren en is als zodanig relevant voor schoolleiders, (vak)docenten, beleidsmakers en ouders. Dit is het enige bewezen effectief programma over gezonde voeding en beweging voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Leerlingen gaan actief aan de slag door hun eigen (on)gezonde gedrag en de invloed van hun directe omgeving te onderzoeken en te veranderen. Het DOiT programma bestaat uit meerdere lesmaterialen en materialen voor ouders en professionals. Het programma is erkend door het Centrum Gezond Leven, sluit goed aan bij de Gezonde Schoolkantine en/of VMBO in Beweging en er is eveneens een goede aansluiting bij de kerndoelen voor het vo, waardoor het programma geen extra lestijd kost.


Jaar van uitgave: 2009

EMGO+ Instituut. (2009). DOiT programma. Amsterdam: EMGO+ Instituut afd. Sociale Geneeskunde VU medisch centrum. Geraadpleegd op 16 augustus 2013, van www.doitproject.com