Handleiding Gezonde School voor het mbo


24 oktober 2019

Deze handleiding ondersteunt schoolleiders van mbo-scholen bij het werken aan gezondheidsbevordering en preventie volgens de Gezonde School-aanpak. Deze handleiding kan op twee manieren gebruikt worden: voor het optimaliseren van bestaande activiteiten rond gezondheid en voor het opzetten van gezondheidsbevordering. De handleiding beschrijft de kernpunten voor een Gezonde School. Het werken volgens deze kernpunten, gebaseerd op principes uit het projectmanagement, verhoogt de effectiviteit van de aanpak Gezonde School. De handleiding bevat zowel een een projectvoorstel, dat tips biedt om het college van bestuur en/of directie(s) te overtuigen om te investeren in de volgende fase, als een projectplan dat tot doel heeft hulp te bieden bij opstellen en plannen van een succesvol implementatietraject op een of meerdere locaties. Verder bevat de handleiding diverse downloadbare bijlagen zoals het projectvoorstel, het projectplan, een organogram van het mbo, etcetera. Deze bijlagen zijn handige hulpmiddelen bij het opstellen van een projectvoorstel of projectplan.


Jaar van uitgave: 2011

RIVM. (2011). Handleiding Gezonde School voor het mbo. Bilthoven: Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM).