Onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rondom de school


23 januari 2019

Deze publicatie (opdrachtgevers: OCW en VWS) is bestemd voor school- en teamleiders, docenten, begeleiders en vaksecties bewegingsonderwijs in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De onderwijsagenda beslaat een periode van vier jaar. Doel van de onderwijsagenda is het stimuleren van scholen om te komen tot schoolbeleid met betrekking tot sport, bewegen en een gezonde leefstijl, leidend tot kwantitatieve en kwalitatieve toename van sport, bewegen en gezond leefstijlaanbod in en rondom de school. Sport en bewegen, maar ook andere aspecten van een gezonde leefstijl, zijn belangrijk voor het presteren en voor het welbevinden voor kinderen en jongeren en kunnen leiden tot betere schoolprestaties en minder uitval. Het document behandelt achtereenvolgens sectoroverstijgende en sectorspecifieke doelstellingen, activiteiten en de organisatie.


Jaar van uitgave: 2012

Putten, H. van der, Oostrom, H. van, & Faber, J. (2012). Onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rondom de school. Woerden: PO Raad/ VO Raad/ MBO Raad. Geraadpleegd op 20 augustus 2013, van http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/10/29/onderwijsagenda-sport-bewegen-en-een-gezonde-leefstijl-in-en-rondom-de-school/onderwijsagenda-sport-bewegen-en-een-gezonde-leefstijl-in-en-rondom-de-school.pdf