Bewegen met computergames


27 mei 2020

Dit onderzoeksrapport is interessant voor bewegingsonderwijsdeskundigen, leerplanontwikkelaars en vakdocenten bewegingsonderwijs en sport. In opdracht van de Gemeente Eindhoven heeft TNO onderzocht of enkele recent ontwikkelde computergames die aanzetten tot bewegen effectief kunnen zijn als vorm van bewegingsstimulering en/of voor het halen van de beweegnorm. Om antwoord te geven op deze vraag zijn de belastingintensiteit van het spelen van een zestal geselecteerde computergames (Xerbike, Lasersquash, ApartGame, Dance Dance Revolution, EyeToy en Wii) de plezierbeleving van de kinderen en de bezettingsgraad gemeten en is daarnaast de gebruikersgroep in kaart gebracht. Op basis van dit onderzoek kan men concluderen dat de computergames Xerbike, Lasersquash, Apartgame en DDR een bijdrage kunnen leveren aan het halen van de NNGB. Zij kunnen derhalve ingezet kunnen worden als vorm van bewegingsstimulering. Ook de periodes van inactiviteit kunnen door middel van deze actieve computergames worden teruggedrongen.


Jaar van uitgave: 2007

Boogaard, C.M.H. van den, Vries, S. de, Simons, M., & Jongert, T. (2007). Bewegen met computergames. Leiden: TNO Preventie en Zorg. Geraadpleegd op 20 augustus 2013, van http://www.tno.nl/downloads/2207_113_gaming_eindhoven_def1.pdf