Sportieve leerlingen in de vernieuwde bovenbouw van vmbo-bb en -kb


18 december 2019

In dit eerste artikel gaan we in op de keuzemogelijkheden en de structuur van de vernieuwing. In het tweede artikel beschrijven we drie sportieve voorbeeldarrangementen. Beide artikelen zijn gebaseerd op de handreiking Sportieve leerlingen in de bovenbouw van vmbo-bb/kb.


Jaar van uitgave: 2016

Haverkamp, M., & Mossel, G. van. (2016). Sportieve leerlingen in de bovenbouw van vmbo-bb - en kb. Lichamelijke Opvoeding, 104, (6), 47-50.